NAZÝVAT VĚCI PRAVÝMI JMÉNY

Chceme nazývat věci pravými jmény. Nesmysly v právních předpisech jsou nesmysly, černá je černá, bílá je bílá, pohlaví jsou dvě, muž a žena, a manželství je svazek muže a ženy. Ideologie politické korektnosti je nebezpečná. Odmítáme překrucovat příčiny terorismu. Chceme chránit životní prostředí, ale odmítáme zneužívání ochrany přírody pro prosazování politických ideologií a obchodních zájmů. Problémy je nutné řešit tam, kde vznikají. Šanci na změnu budeme mít pouze tehdy, pokud nebudeme sami sobě lhát. Věda je mezinárodní prostředí vzdělaných lidí s kritickým myšlením a schopnosti rozlišit podstatné a pravdivé. Do rozhodování EU chceme vrátit zdravý rozum.

Respekt k národním zájmům

Chceme v Evropském parlamentu hájit české národní zájmy. EU je především společenstvím národních států. Jejím úkolem je hájit společné zájmy členských států. Evropská integrace nesmí být cílem sama o sobě. Chceme jasnou hranici mezi pravomocemi EU a pravomocemi členských států. Budeme proti legislativě, která jde proti zájmům České republiky. Chceme, aby státy měly možnost si volit míru integrace v jednotlivých oblastech, tedy tzv. flexibilní integraci. Budeme stát vždy na straně českých občanů. Nedovolíme, aby zájmy České republiky devastovala nová evropská legislativa.

Bezpečná země v bezpečné Evropě

Bezpečí České republiky a bezpečí každého z nás je vůbec nejzákladnější úkol státu. Zásadním rizikem je v současné době nelegální ekonomická imigrace. Nechceme společnou migrační a azylovou politiku. Při řešení migrační krize musíme problémy nazývat skutečnými jmény. Budeme požadovat silnou a účinnou ochranu hranic EU s využitím nejmodernějších technologií. Současně budeme požadovat reformu rozvojové pomoci EU v Africe a na blízkém východě tak, aby lidé měli méně důvodů z těchto zemí odcházet. Pomoc poskytnutá těmto oblastem musí být efektivně využívána. Budeme požadovat revizi, kontrolu a ukončení podpory, která je v cílových zemích zneužívána k šíření nenávisti a terorismu. Podporujeme transatlantickou spolupráci. Budeme podporovat rozvoj účinné kybernetické bezpečnosti.

Podpora vědy, výzkumu a vzdělanosti

Budeme prosazovat efektivní využití finančních prostředků na podporu vzdělání a vědy. Chceme, aby vědecké poznatky byly efektivně využívány v praxi a pro řídící a rozhodovací sféru. Podporujeme rozvoj inovací, efektivní přenos výsledků výzkumu do reálné ekonomiky a zvyšování konkurenceschopnosti České republiky a EU. Chceme se zaměřit na využití českého know-how v evropském prostoru. Za důležité považujeme posilování kritického myšlení bez nánosu politické korektnosti a vzdělávání všech vrstev obyvatel.

Životní prostředí bez ideologií

Ochrana životního prostředí je přirozenou potřebou každého z nás. Základem však musí být odbornost, ne politické ideologie, které ohrožují svobodu jednotlivců a přírodě nepomáhají. Klíčem k uspokojování potřeb naší společnosti a současně k ochraně životního prostředí je využívání nových technologií a výsledků vědy a výzkumu. Budeme prosazovat takové předpisy v oblasti ochrany životního prostředí, které jsou odborně podložené a společensky akceptovatelné a neomezí konkurenceschopnost členských zemí vůči zbytku světa.

Stop nesmyslným a zbytečným regulacím

Budeme blokovat nesmyslné regulace, které komplikují podnikatelské prostředí. Každou takovou regulaci v konečném důsledku zaplatíme všichni. I ti nejchudší. Řešením ekonomické situace těch nejchudších nejsou další regulace ani omezování, ale naopak rušení zbytečných regulací a zjednodušování a snižování daní. Chceme rušit zbytečné překážky podnikatelům, živnostníkům, řemeslníkům a jiným aktivním lidem, kteří jsou pilířem ekonomiky.