E-mail

info(zavináč)vedciprocr.cz

Náš volební účet pro volby do Evropského parlamentu

Číslo účtu: 2101589271 / 2010

Odkaz pro přístup k volebnímu účtu

Informace o financování volební kampaně

Osoby, které ve prospěch politického hnutí Vědci pro Českou republiku poskytly peněžitý dar na úhradu výdajů na kampaň pro volby do Evropského parlamentu konané v roce 2019, jsou uvedeny ve výpise z níže uvedeného příjmového (slovy zákona zvláštního) účtu hnutí. Veškeré tyto dary byly poskytnuty déle než 3 dny před konáním uvedených voleb. Veškeré dary a jiná plnění pro tento účel, tj. pro úhradu nákladů na volební kampaň pro volby do Evropského parlamentu konané v roce 2019, byly našemu hnutí poskytnuty do 30. 4. 2019. Po tomto datu jsme žádný dar ani jiné plnění pro tento účel neobdrželi a ani se k jeho poskytnutí nikdo nezavázal.

Informace dle § 59c odst. 3 zákona č. 62/2003 Sb.:

Osoby, které ve prospěch politického hnutí Vědci pro Českou republiku poskytly peněžitý dar na úhradu výdajů na kampaň pro volby do Evropského parlamentu konané v roce 2019, jsou:

  • Anna Páchová, 30. 5. 1959, Boskovice;
  • Miroslav Jandora, 19. 6. 1953, Mikulčice;
  • Miroslav Volařík, 22. 4. 1949, Dolní Dunajovice;
  • Viktor Kanický, 17. 6. 1953, Brno;
  • Jana Leichmannová, 11. 1. 1963, Brno;

Osoby, které se zavázaly uhradit ve prospěch politického hnutí Vědci pro Českou republiku peněžitý dar na úhradu výdajů na kampaň pro volby do Evropského parlamentu konané v roce 2019, avšak dosud jej neposkytly, jsou: žádné takové osoby nejsou.

Osoby, které uhradily nebo se zavázaly uhradit ve prospěch politického hnutí Vědci pro Českou republiku výdaje na kampaň pro volby do Evropského parlamentu konané v roce 2019, jsou: žádné takové osoby nejsou.

Osoby, které poskytly nebo se zavázaly poskytnout ve prospěch politického hnutí Vědci pro Českou republiku bezúplatné plnění pro kampaň pro volby do Evropského parlamentu konané v roce 2019, jsou: žádné takové osoby nejsou.

Údaje o použití prostředků na volební kampaň:

Naše politické hnutí nevedlo volební kampaň pro volby do Evropského parlamentu v roce 2019 prostřednictvím registrované třetí osoby. Použití prostředků na volební kampaň:

  • výdaje na předvolební průzkumy: 0,- Kč;
  • výdaje na úhradu inzerce v tisku: 0,- Kč;
  • výdaje na úhradu venkovní reklamy: 0,- Kč;
  • jiné výdaje: 52999,- Kč.

Zpráva o financování volební kampaně a její vyúčtování:

Zprávu o financování naší volební kampaně pro volby do Evropského parlamentu v roce 2019 najdete pod tímto odkazem.

Vyúčtování této naší volební kampaně najdete pod tímto odkazem.

Příjmový účet

Jste-li ochoten(a) podpořit naše hnutí, můžete nám darovat finanční prostředky na náš příjmový účet: 2101462166 / 2010. Tento účet je transparentní.

Pokud se rozhodnete nás takto podpořit, prosíme napište nám současně na info(zavináč)vedciprocr.cz , abychom spolu mohli uzavřít písemnou darovací smlouvu. Bez písemné darovací smlouvy nesmíme dar přijmout. Děkujeme za pochopení.